Techquet tặng 8 triệu cổ phiếu cho nhân viên của mình

Số tiền được sử dụng để tăng vốn của Techkut được lấy từ thu nhập giữ lại và dự trữ để tăng vốn cổ phần là 1.885.895 triệu đồng. Trong số đó, các cổ đông hiện hữu có thể phân bổ cổ phiếu mới với tỷ lệ 25,62%, công chức và nhân viên sẽ nhận được 8 triệu cổ phiếu của ngân hàng (tương đương 80 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua, hội đồng quản trị của Techkut sẽ có quyền quản lý số lượng cổ phiếu. Thúc đẩy nhân viên, và xác định thời gian và số lượng quà tặng cho mọi người dựa trên tiêu chuẩn thu hút nhân tài và lương của ngân hàng.

Nhân viên của TechBank sẽ bị phạt 8 triệu cổ phiếu. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đề nghị mức thù lao của hội đồng quản trị và ban giám sát được phê duyệt năm 2011 là 12 tỷ đồng (10,72 tỷ đồng được thực hiện năm 2010). Nếu kế hoạch được thực hiện, tiền thưởng của hội đồng quản trị và ban giám sát là 1% lợi nhuận còn lại có thể được chia cho các cổ đông.

Trong kế hoạch kinh doanh trình hội nghị, Techkut dự đoán tổng doanh thu thuế năm 2011 sẽ là 4 nghìn tỷ đồng (tăng 46% so với năm 2010) và tổng tài sản của công ty sẽ là 182 nghìn tỷ đồng (tăng 21%). Dư nợ lên tới 63.513 tỷ đồng (tăng 20%), và 1.400 tỷ đồng được huy động (gần 30%). Techodar có kế hoạch tuyển dụng 1.200 nhân viên trong năm 2011, nâng số lượng đại lý và văn phòng giao dịch lên tới 34 điểm (+ 22%).

Hội đồng quản trị của Techkut cũng đệ trình chính sách niêm yết cổ phiếu lên đại hội đồng cổ đông và sẽ chọn thời điểm thích hợp. — HoàngLy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *