Trong tháng 8, đã tăng 15,8 nghìn tỷ đồng thông qua trái phiếu chính phủ

Bộ Tài chính sẽ tập trung cải thiện thị trường trái phiếu. Tháng 8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) đã triển khai hệ thống đấu thầu điện tử. Kể từ khi phiên đấu giá điện tử đầu tiên được tổ chức vào ngày 6 tháng 8, đã có tới 56 tỷ rupiah được huy động làm tín phiếu kho bạc.

Trong tháng 8, Sàn đã tổ chức tám phiên đấu giá trái phiếu kho bạc. Do Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp.

Theo dữ liệu của Sàn, tổng lượng trái phiếu huy động được là 15,85 nghìn tỷ đồng (tăng 81,14%). So với tháng trước), huy động trái phiếu đầu năm đạt 112.064,15 tỷ rupee. Trong đó, trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành là 79.224,15 tỷ đồng, VDB phát hành 19.960 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành 128,80 tỷ đồng.

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *