Xóa một công ty chứng khoán là không dễ dàng

Từ chối sáp nhập các công ty chứng khoán – tổ chức lại các công ty chứng khoán: cơ hội sáp nhập cho các nhà đầu tư nước ngoài – việc sắp xếp lại các công ty chứng khoán đang trong giai đoạn ban đầu của sự cải thiện tự nguyện. Mục tiêu nâng cao chất lượng của các công ty chứng khoán và giảm nhanh số lượng công ty chứng khoán thông qua lộ trình và giải pháp đề xuất là gì? Tiến sĩ Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia chia sẻ như sau.

Tiến sĩ Vũ Bằng, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia .

– 2012 là một năm rất quan trọng. Hiện nay, trọng tâm của kế hoạch tái cấu trúc ngành chứng khoán là tổ chức lại các công ty chứng khoán. Thưa ông, kết quả là gì?

– Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã xem xét phân loại các công ty chứng khoán theo kế hoạch tái cấu trúc đã ban hành cho các công ty chứng khoán. Phân loại theo tiêu chuẩn bảo mật tài chính của Thông tư 226 và kết quả kinh doanh kiểm toán của các công ty chứng khoán. Hơn nữa, Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước chia các công ty chứng khoán thành ba loại: nhóm bình thường, nhóm kiểm soát và nhóm kiểm soát đặc biệt.

Theo kết quả phân loại, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã khắc phục từng nhóm và yêu cầu các công ty chứng khoán phải có biện pháp khắc phục kịp thời. Theo báo cáo về tỷ lệ bảo lãnh tài chính của các công ty chứng khoán vào tháng 4 năm 2012, 22 công ty chứng khoán hiện có tỷ lệ bảo lãnh tài chính dưới 180%. Kiểm soát (Công ty Chứng khoán Cao su, Công ty Chứng khoán Wiener, Công ty Chứng khoán Hà Nội, Công ty Chứng khoán Tràng Sơn, Công ty Chứng khoán Đà Nẵng và Công ty Chứng khoán Mê Kông, Công ty Chứng khoán Thương mại Việt Nam.)

Hiện tại, 5 công ty chứng khoán cốt lõi đã hoàn thành Rút tiền từ năm 2012, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện chương trình kiểm tra thường xuyên đối với 20 công ty chứng khoán. Trong sáu tháng đầu tiên, sáu công ty chứng khoán ngân hàng thương mại đã được xem xét. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án tái cấu trúc công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn.

– Thưa ông, những khó khăn này là gì?

– Hai điểm khó khăn nhất của dự án này mà chúng tôi đang phải đối mặt. Thứ nhất, rất khó để phân loại các công ty chứng khoán. Việc sắp xếp lại được thực hiện theo Thông tư cơ bản số 226 (có hiệu lực từ 1/4) về tiêu chuẩn bảo mật tài chính.

Trước đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xem xét cơ sở kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán năm 2011. Là một báo cáo hàng tháng của một công ty chứng khoán, để nó có thể được phân loại tích cực. Tuy nhiên, do báo cáo không chính xác của các công ty chứng khoán, việc phân loại cũng rất khó khăn.

– Thấy một vấn đề như vậy, chúng tôi đã đưa nội dung này vào quy định 52.2012 / TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2012). Thông tin mới được phát hành. Bao gồm cả việc xem xét bắt buộc các chỉ số an ninh tài chính vào cuối tháng 6 và tháng 12. Chúng tôi hiện đang chờ đợi các chỉ số an ninh tài chính được xem xét vào tháng 6.

– Thật khó để giao dịch với một công ty cổ phần đóng cửa. Theo luật, sau khi được kiểm soát đặc biệt, các công ty chứng khoán sẽ có một sự chậm trễ để khắc phục. Nếu không khắc phục được, nó sẽ bị thu hồi và giấy phép kinh doanh sẽ bị thu hồi, điều đó có nghĩa là công ty chứng khoán đã bị “loại bỏ”.

Đồng thời, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước cũng đã kiểm toán nhiều công ty chứng khoán để tự nguyện rút tiền. Doanh nghiệp của họ và năm công ty cũng thực hiện việc rút tiền kinh doanh môi giới chứng khoán.

– Một trong những mục tiêu của dự án tái cấu trúc công ty chứng khoán là giảm số lượng khối thay vì 105 công ty chứng khoán hiện tại. Từ góc độ của các nhà quản lý, có bao nhiêu công ty chứng khoán sẽ được tổ chức lại? Thưa ông, có thể giảm xuống còn 25-30 công ty chứng khoán không?

– Không chỉ buộc Bộ Tài chính, ngay cả lãnh đạo của chúng tôi cũng buộc Cục Quản lý doanh nghiệp. Công ty phải giảm số lượng công ty chứng khoán. Do đó, một nhiệm vụ quan trọng mà Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc sẽ tăng cường trong sáu tháng cuối năm nay là tiếp tục rà soát và phân loại các công ty chứng khoán theo Thông tư 226 và kế hoạch tái cấu trúc. . Bắt đầu từ tháng 7, sau khi xem xét độc lập báo cáo tài chính và các chỉ số an toàn tài chính, các công ty chứng khoán sẽ được phân loại lại và quá trình này sẽ được đẩy nhanh.tái thiết. Ủy ban Chứng khoán cũng đã xây dựng và dự kiến ​​sẽ ban hành một bộ tiêu chuẩn CAMELS vào năm 2012 để phân loại các công ty chứng khoán và xây dựng các quy định mới về quản lý rủi ro để cải thiện hiệu suất của các công ty chứng khoán.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *