Một loạt các quỹ đầu tư tăng giá trị tài sản ròng của họ

Các quỹ đầu tư niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào tháng 5 đã công bố những thay đổi về giá trị tài sản ròng (NAV) của họ từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Đó là: Đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA), Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Đầu tư cân bằng danh tiếng (PRUBF1) và Manulife đầu tư tăng trưởng (MAFPF1). Trong số đó, giá trị tài sản ròng của VFMFV4 và MAFPF1 tăng mạnh nhất, với 10,4 và 10,9% tương ứng

– STT

tên quỹ

giai đoạn tham chiếu 10/1/2013

(tỷ VND)

Thời gian tham khảo 3/1/2013

(Tỷ đồng)

tăng hoặc giảm%

giá trị tài sản ròng / chứng chỉ quỹ

(VND )

1

VFMVFA

172.5

172.3

0.14

7.178

2

VFMVF1

1.654

1530

8.1

16549

3

VFMVF4

598

541.6

10,4

7.415

4

PRUBF1

505.3

476.6

6

10.108

5

MAFPF1

165.8

149.4

10.9

7749

Trước đây, bốn chứng chỉ quỹ ci được xếp hạng cao. Do giá trị tài sản ròng thấp hơn mệnh giá, năm quỹ này được phân loại là không đủ điều kiện cho giao dịch ký quỹ trong quý đầu tiên của năm 2013, bao gồm VFMVF4, VFMVFA, PRUBF1 và MAFPF1. VFMVF1 còn lại vẫn giao dịch bình thường và giá trị của các đơn vị quỹ là 16.549 đồng. Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2012, ban giám đốc VFMVFA cũng đã phê duyệt việc chuyển đổi quỹ đóng sang quỹ kế hoạch mở. Đồng thời, chứng chỉ quỹ VFMVFA dự kiến ​​sẽ bị hủy sau ngày 8 tháng 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *