Xây dựng thủy lợi cung cấp 4 hành động cho công chúng

Tổng công ty thủy lợi xây dựng 4 vừa ra thông báo chào bán công khai để tăng vốn lưu động và cung cấp vốn cho việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Công ty sẽ phát hành 6.500.232 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10: 4,815 đến 10.000 đồng / cổ phiếu. Hạn chót cho danh sách cổ đông là ngày 24 tháng 8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ 27 tháng 8 đến 24 tháng 10. Đã đến lúc trả tiền để mua cổ phiếu từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 26 tháng 10 .

(Chứng khoán đầu tư)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *