Giao dịch ký quỹ được chính thức cho phép

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vừa ban hành quy định về giao dịch ký quỹ, đây là bước cuối cùng để ủy quyền chính thức cho các công ty chứng khoán và nhà đầu tư thực hiện các giao dịch đó. Các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8. Giao dịch ký quỹ đã bị trì hoãn gần một tháng. Minh họa: Nhất Minh

Nói chính xác hơn, để giao dịch theo tinh thần của Thông tư số 74 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư phải mở một tài khoản ký quỹ tách biệt với tài khoản giao dịch. Thông thường và “đặt cọc” 10 triệu đồng. Công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo cho khách hàng của mình danh sách chứng khoán được ủy quyền cho giao dịch ký quỹ. -Các công ty bảo mật có quyền thiết lập tỷ lệ phần trăm tài sản của chính họ mà các nhà đầu tư phải sở hữu. Cố gắng so sánh với giá trị của chứng khoán đã mua (tỷ lệ ký quỹ), nhưng không dưới 60% trong giao dịch hiện tại. Trong quá trình nắm giữ chứng khoán, tỷ lệ không được thấp hơn 40%. Ủy ban Chứng khoán Quốc gia có thể điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ tối thiểu nêu trên dựa trên các điều kiện thị trường thực tế.

Đối với các công ty chứng khoán, khi giao dịch tiền gửi được cho phép, công ty phải đảm bảo rằng khoản lỗ lũy kế không vượt quá 50% vốn thuê trong báo cáo tài chính đã kiểm toán và tổng nợ không vượt quá 6 lần vốn chủ sở hữu và trong vòng 3 tháng so với vốn thực tế Tỷ lệ vốn khả dụng vượt quá 150%. Ngoài ra, công ty chứng khoán phải có một hệ thống dịch vụ đầy đủ để giám sát việc ký kết các giao dịch và ít nhất hai nhân viên phải có chứng chỉ kinh doanh chuyên về các giao dịch đó. Giao dịch ký quỹ phải là chứng chỉ cổ phiếu hoặc quỹ đã được liệt kê trong hơn 6 tháng và không bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo, giám sát hoặc đình chỉ giao dịch. Kết quả hoạt động riêng của công ty không bị lỗ trong báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc đánh giá mới nhất. – Theo quy định của dự thảo quy định do Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước ban hành, có thời hạn một tháng. Tài liệu chính thức không được áp dụng. Quy tắc này liên quan đến tính thanh khoản của chứng khoán giao dịch ký quỹ (khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày phải được so sánh với khối lượng niêm yết. 0,2 đến 5 lần so với trung bình thị trường).

Các quy tắc sửa đổi chỉ ra rằng hơn 60% cổ phiếu niêm yết, bao gồm các cổ phiếu blue chip như BVH, MSN, VIC, VCM, SARL, v.v., sẽ bị hủy do không tuân thủ yêu cầu này. Danh sách các nhà đầu tư và công ty chứng khoán ký quỹ Việc ủy ​​quyền giao dịch lẽ ra phải được thực hiện từ đầu tháng 8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74. Tuy nhiên, do sự chậm trễ của tài liệu hướng dẫn và sự không sẵn lòng của nhiều công ty chứng khoán, việc thực hiện đã bị trì hoãn gần một tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *