Công ty con SCIC muốn mua lại cổ phần của FPT và Vinamilk

Thông tin trên vừa được SCIC Investment Co., Ltd. (SIC), một công ty con của Tập đoàn Đầu tư Nhà nước (SCIC) công bố cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. – Rõ ràng, lĩnh vực này gần như không có vốn của FPT và Vinamilk. Nếu giao dịch thành công, SAIC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của hai công ty lên 0,12% và 0,025% vốn nhượng quyền tương ứng. Thời gian thực hiện theo kế hoạch là từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 12 năm 2015, tùy thuộc vào phương thức khớp lệnh và thỏa thuận được sử dụng cho mục đích đầu tư tài chính.

Trước đây, chính phủ đã có văn bản yêu cầu rút tiền thiếu vốn của Công ty sữa SCIC Vinamilk (Mã giao dịch chứng khoán: Praha) và Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) từ 10 công ty trong đó có Việt Nam. Mỗi đơn vị nắm giữ 25 triệu cổ phiếu (tương đương 6% vốn cổ phần). ) Và 541,2 triệu cổ phiếu (45,1%) do SCIC nắm giữ. Tuy nhiên, công ty hiện đang xem xét danh mục đầu tư của mình để xác định các phương tiện và phương pháp thoái vốn để đạt được lợi nhuận tối đa. Số tiền thu được từ việc bán vốn sẽ được sử dụng cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2015-2016 khi thu nhập khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *