Sắp có chỉ số HOSE mới

Mục đích của việc thiết lập một bộ chỉ số mới là để phản ánh các chi tiết của thị trường, tăng cơ hội đầu tư thông qua các chỉ số, quỹ ETF và các công cụ phái sinh; thiết lập sự thống nhất và so sánh của chỉ số với các sàn giao dịch chứng khoán khu vực.

Đặc điểm của chỉ số mới là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị thị trường được điều chỉnh. Tỷ lệ chuyển đổi miễn phí (thả nổi). Đầu tiên, các công ty niêm yết trên sàn phải tôn trọng sự tham gia.

Do vi phạm công bố thông tin, các giao dịch không được quy định hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày xem xét và trước khi danh sách giao dịch bị đình chỉ hơn 6 tháng, cổ phiếu không được thông báo đủ điều kiện tham gia vào chỉ số vào ngày xem xét. Tiếp theo là trình độ sàng lọc: thanh khoản và vốn hóa. Cuối cùng, giới hạn là 10% (trước đây là 5%).

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đang chuẩn bị ra mắt chỉ số HOSE vào tháng 1 năm 2014. Ảnh: HH

Số lượng cổ phiếu của SARLidcap sẽ là 70 VNSmallcap và VNAllshare sẽ không đặt số lượng cổ phiếu. Đồng Việt Nam tính toán chỉ số HOSE theo thời gian thực mỗi phút. Việc lựa chọn chứng khoán rổ sẽ được xem xét 6 tháng một lần (tháng 7 và tháng 1 hàng năm) và các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 7, ngày 4 tháng 7 và tháng 1. .

Theo các chuyên gia, các phân khúc thị trường khác ngoài rổ VN30, chẳng hạn như các công ty giá trị thị trường vừa và nhỏ, các công ty trong cùng ngành không có biện pháp nào phản ánh sự thay đổi của thị trường. Do đó, một bộ chỉ số mới sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết rõ ràng hơn và tạo ra khả năng phục hồi mới cho thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *