Chỉ số ngân hàng có thể bị xóa trong năm 2014

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố một chỉ số chứng khoán mới có tên là Sàn giao dịch chứng khoán-FF-Index. Do đó, Bitcoin-FF-Index bao gồm tất cả các cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, với tỷ lệ chuyển nhượng tự do tối thiểu là 5%.

Theo đại diện Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đây là lần đầu tiên chỉ số thị trường toàn cầu đạt được sau khi áp dụng phương pháp vốn hóa và điều chỉnh tỷ lệ chuyển nhượng của công ty. Đồng thời, đây cũng là một phương pháp tính toán được quốc tế chấp nhận để loại bỏ ảnh hưởng của thay đổi giá cổ phiếu với báo giá lớn nhưng ít chuyển khoản miễn phí. Sẽ được tự động thêm vào danh sách để tính chỉ số. Nếu hàng tồn kho bị xóa, giao dịch sẽ bị xóa khỏi giỏ mua hàng. Nếu sau khi rời khỏi cơ quan tổ chức lại hoặc thay đổi tên, sáp nhập với một công ty khác không phải là một phần của rổ chỉ số và đàm phán lại mã chứng khoán của công ty sau khi chia, giao dịch sẽ không được coi là một hành động mới.

Sàn giao dịch-FF-Index sẽ được khai thác cùng thời điểm với Sàn giao dịch chỉ số vào tháng 12. Đại diện Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cho biết thêm, hai chỉ số sẽ chạy song song trong một năm, và sau đó chỉ số ET sẽ bị xóa khỏi chỉ mục. Trước đây, Index-Index đã chính thức được đưa vào sử dụng trong hệ thống vào ngày 14 tháng 7 năm 2005, với thời gian tính toán là 5 giây.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *