5 cổ phiếu chiếm 40% thanh khoản thấp nhất tại Hà Nội

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, vào tháng 3, Viện kiểm sát Hà Nội đã ghi nhận sự gia tăng về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch. Đặt thành công hơn 2,2 tỷ cổ phiếu với tổng giá 24,631 tỷ đồng. Tính trung bình, trong mỗi ngày giao dịch, số lượng cổ phiếu Hàn Quốc vượt quá 108 triệu cổ phiếu, tương đương với 1.173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với giá trong tháng 2. Các ngành như tài chính, xây dựng và công nghiệp đều tăng 3,4% lên 16,72%. Ngoài ra, chỉ số ET-FF một lần nữa tích lũy 9,45%, đạt mức 90,45 điểm.

Năm cổ phiếu bao gồm PVX, SHB, KLS, SCR và VCG đã đạt thanh khoản cao. Chiếm 42,21% tổng khối lượng giao dịch. So với cuối tháng 2, dưới sự lãnh đạo của ORS, đã có 264 người chiến thắng trên sàn giao dịch Hà Nội, với lãi suất chiến thắng tích lũy là 128%.

Cũng trong tháng 3, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán được hơn 27 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất thuộc về các loại thanh khoản cao, chẳng hạn như VCG, SHB, PVS, PVX và VND. Vào ngày 31 tháng 3, đã có 376 công ty niêm yết tại phòng giao dịch Hà Nội, với tổng giá trị hơn 87 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *