hãy di chuyển

Giao dịch bán mạnh mẽ – Trong giao dịch đầu tiên, chỉ số VN tăng 1,04 điểm (0,27%) lên 384,84 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 2 triệu đơn vị, tương đương với giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn của chuỗi cạnh tranh liên tục, trong rổ VN30, mã ngân hàng bị rớt. Cụ thể, EIB, STB và VCB đã giảm từ 100 lỗ xuống 200 lỗ. MBB là 12.200 đồng, CTG được tăng lên 100 đồng, đạt 19.500 đồng / đơn vị. Các ngành công nghiệp bất động sản và xây dựng tăng nhẹ. Chính xác hơn, DIG, IJC, NTL, OGC, REE đổi từ 100 thành 500 đồng. Đặc biệt, VIC tăng từ 3.000 đồng / đơn vị lên 73.500 đồng.

Vào buổi sáng, chỉ số Vn tăng 2,57 điểm (0,67%) lên 386,37 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 27,84 triệu cổ phiếu, trị giá gần 302 tỷ đồng.

BGM là biểu tượng có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày, với gần 2 triệu cổ phiếu. Hàng tồn kho BGM là một mã cảnh báo. Giá của BGM đã đạt mức giá cao nhất, 5.500 đồng / chiếc. Trong rổ VN30, SSI là mã được giao dịch nhiều nhất với hơn 790.000 đơn vị. Giá của SSI tăng từ 300 Rp / cổ phiếu lên 14.600 Rp.

Ngân hàng, khôi phục mã bất động sản vào cuối cuộc họp. Vào buổi sáng, CTG, MBB và VCB tăng nhẹ từ 100 lỗ lên 200 lỗ và chỉ EIB giảm 100 lỗ. CII, DIG, NTL và REE cũng tăng từ 100 đồng lên 400 đồng. VIC tăng từ 3.000 đồng lên 73.500 đồng / cổ phiếu.

EIB là ngày giao dịch với khối lượng giao dịch lớn nhất, 1,3 triệu cổ phiếu được giao dịch với mức giá 13,500 đồng mỗi đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ sàn là gần 4,9 triệu cổ phiếu, tương đương với khối lượng giao dịch hơn 85,6 tỷ đồng.

Trên Sàn Giao dịch, SCR, SHB, DCS, PVX, VCG, NVB đã tiến hành đàm phán mạnh mẽ, khối lượng giao dịch vượt quá 10.000 đơn vị và giá tăng. Đặc biệt, VCG tăng mạnh nhất, đạt 400 đồng, đạt mức giá cao nhất là 6,900 đồng / cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Bitcoin tăng 0,64 điểm (1,24%) lên 52,3 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 24,6 triệu đơn vị, tương đương với hơn 128,6 tỷ đồng. SCR ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất vào buổi sáng, giao dịch 2,67 triệu cổ phiếu. Giá của SCR tăng 200 đồng lên 4.900 đồng / cổ phiếu.

Vào cuối ngày 12 tháng 10, chỉ số Vn đã tăng 2,89 điểm (0,75%) lên 386,69 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 44,5 triệu đơn vị và trị giá gần 484 tỷ đồng. Có 178 người chiến thắng, 61 người thua và 50 người thua.

Trong rổ VN30, trong số hầu hết những người chiến thắng, chỉ có CII và PVF giảm một chút trên 100 lỗ. ITA là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất, với khối lượng giao dịch hơn 2,19 triệu cổ phiếu và tăng giá 100 đồng lên 4.100 đồng / đơn vị.

Kể từ sáng, 1,3 triệu cổ phiếu đã đổi chủ và EIB là điểm mấu chốt của mã được đàm phán nhiều nhất. Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,2 triệu đơn vị, tương đương với hơn 107 tỷ đồng.

Tại Văn phòng Công tố viên Hà Nội, vào cuối cuộc họp, Sàn giao dịch chứng khoán tăng thêm 1,05 điểm (2,03 điểm). ). %) ở mức 52,71 điểm. Khối lượng giao dịch vượt quá 44,1 triệu đơn vị và giá trị vượt quá 244,3 tỷ đồng. Có 190 người chiến thắng, 35 người thua cuộc và 49 người thua cuộc.

SHB đã vượt qua SCR để trở thành cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất, với hơn 5,4 triệu cổ phiếu và giá tăng 100 đồng lên 5.000 đồng. chia sẻ nó. SCR, PVX và VND đã được chuyển sang 3 vị trí sau, với giá trị giao dịch lần lượt là 3 triệu, 3,6 triệu và 4,6 triệu đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *