Vinamilk mất vị trí hàng đầu trong danh sách VOF

Giá cổ phiếu của 1 triệu cổ phiếu Vinamilk không được giao dịch trong phạm vi giá – 50 công ty hiệu quả nhất của Việt Nam – Vinamilk không còn là cổ đông lớn của VPK – VinaCapital vừa cập nhật báo cáo cập nhật. Tính đến ngày 30 tháng 6, Danh mục đầu tư của các quỹ của VOF hiện là quỹ đầu tư chứng khoán lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Do đó, giá trị tài sản ròng của VOF đạt 750 triệu đô la Mỹ, tăng 1,7% so với ngày giao dịch trước đó. Vào tháng Năm, giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 2,4 đô la Mỹ. Trong thị trường chứng khoán Luân Đôn, giá của mỗi tờ tiền là 1,48 đô la và tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 38,3%.

So với tháng 5, tỷ lệ nắm giữ VOF tối đa không thay đổi. Xếp hạng trên thị trường chứng khoán như sau: EIB chiếm 7,5% giá trị danh mục đầu tư (57 triệu USD), SARL chiếm 5,1% (38 triệu USD) giá trị danh mục đầu tư, KDC 3,5%, HPG 2,6% và PNJ 1,9%.

— 5 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục VOF trong tháng 5 và tháng 6.

Giá trị khoản đầu tư của VOF vào Praha đã giảm từ 7,6% giá trị danh mục đầu tư vào cuối tháng 5 xuống còn 5,1% trong tháng 6. Do đó, giá trị của SARL đã giảm khoảng 18 triệu USD, tương đương khoảng 370 tỷ đồng.

Praha là thị phần lớn nhất của các cổ phiếu niêm yết VOF kể từ tháng 3 năm 2011. Cổ phiếu của EIB trở lại vị trí đầu tiên với 7,6%, tương đương 57 triệu đô la Mỹ.

(Theo Tin tức Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *