Công ty con SCIC đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu FPT

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vừa thông báo rằng giao dịch của SCIC Investment Co., Ltd. đã được đăng ký là cổ phiếu của Tập đoàn FPT (mã giao dịch chứng khoán: FPT). Do đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6, công ty dự kiến ​​sẽ mua 1 triệu cổ phiếu FPT dưới dạng giao dịch và giao dịch để đầu tư tài chính. Trong tháng trước, giá cổ phiếu của FPT đã giảm gần 40%.

Hiện tại, SCIC không có bất kỳ cổ phiếu nào của FPT. Nếu thành công, bộ phận này sẽ trở thành cổ đông 0%. , Chiếm 36%. SCIC Investments thuộc sở hữu của Tập đoàn Đầu tư Nhà nước (SCIC) tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 1 năm 2013. Vốn đăng ký ban đầu là 1 nghìn tỷ đồng, và nó sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng ba năm. Năm đầu tiên, giới hạn tối đa là 500 tỷ đồng.

Theo sự giới thiệu của SCIC, chức năng chính của SCIC Investment là đầu tư tài chính (mua cổ phiếu, trái phiếu, sáp nhập) và các dự án. Công ty mẹ SCIC cũng sở hữu hơn 16,6 triệu cổ phiếu FPT, nắm giữ 6,05% cổ phần.

Mới đây, FPT vừa công bố kế hoạch chia cổ tức 55% vào năm ngoái và được coi là một trong những công ty có tỷ giá hối đoái cao nhất. Đặc biệt là khi giá thị trường tiếp tục tăng trong ba tháng đầu năm nay, hầu hết các nhà đầu tư cũng quan tâm đến cổ phiếu FPT. Một mặt, FPT đạt 72.000 đồng / cổ phiếu, tăng 53% so với cuối năm 2013. Tuy nhiên, do cổ phiếu giảm mạnh vào tuần trước, cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng, tăng từ hơn 70.000 đồng lên 43.200 đồng. Chỉ một tháng.

Trong quý đầu tiên, doanh thu của tập đoàn đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 581 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013 và cao hơn 8% so với kế hoạch đặt ra trong quý này. So với toàn bộ kế hoạch thường niên được Đại hội đồng cổ đông thông qua, FPT đạt doanh thu 22%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *