Nhiều cổ phiếu niêm yết không cảnh giác

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa đưa ra thông báo rằng một loạt các cổ phiếu niêm yết đã bị xóa khỏi khu vực cảnh báo.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ ngày 17/8, công ty cổ phần PSI (mã PSI) của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí sẽ chính thức bị xóa khỏi cảnh báo. Lý do là lợi nhuận sau thuế của công ty trong sáu tháng đầu năm vượt quá 4,2 tỷ đồng.

Với sự giúp đỡ của PSI, cổ phần của IDJ (mã IDJ) của Công ty Cổ phần trong đầu tư tài chính quốc tế và phát triển kinh doanh bên ngoài khu vực cảnh báo. Lý do là lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu tiên của báo cáo tài chính bán niên của công ty được kiểm toán bởi Đối tác Kiểm toán Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 đạt giá trị dương hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức hủy cổ phiếu KTT (mã KTT) của Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị và Xây dựng Điện Trường Thiên, Ltd. Lưu ý rằng lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm 2012 đạt 27,4 triệu.

Do đó, sau một thời gian cảnh giác do các hoạt động không hiệu quả, một loạt các hành động đã chính thức bị xóa khỏi “danh sách đen” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành. Đây được coi là một dấu hiệu tốt khi nhiều công ty bắt đầu phát triển mạnh và có lãi trong sáu tháng đầu năm. (VnMedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *