Người nước ngoài mua gần 80 tỷ đồng

Trong tuần giao dịch từ ngày 22 đến 26/10, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là người mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với sức mua ròng mạnh so với tuần trước. Trong tuần giao dịch từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, Vn-Index có 3 phiên giao dịch giảm giá và 2 phiên giao dịch tăng giá. Tính đến cuối tuần này, chỉ số Vn là 391,7 điểm, giảm 6,53 điểm (-1,64%) so với cuối tuần trước. Đồng thời, Sàn đã tổ chức 4 cuộc họp xuống và 1 cuộc họp vào thứ ba (23/10). Cuối tuần này, chỉ số Ngân hàng là 53,79 điểm, giảm 0,56 điểm (-1,02%).

Trong tuần giao dịch này, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 giao dịch mua ròng trên sàn. Và trên sàn đấu giá, họ là những người bán ròng vào cuối tuần này. Trong suốt tuần, các giao dịch mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài trên hai sàn vẫn không thay đổi.

Để cụ thể hơn, trên sàn giao dịch, họ đã mua 12,4 triệu đơn vị trong vòng một tuần, tương đương 40,476 tỷ đồng. Đồng thời, 9,3 triệu đơn vị tương đương 334,39 tỷ đồng đã được bán. Trong suốt tuần, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 3,1 triệu đơn vị với giá trị mua ròng là 70,37 tỷ đồng, tăng 137,74% so với tuần trước.

Trên sàn Hà Nội, một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài đã mua 1,9 triệu cổ phiếu trị giá 19,07 tỷ đồng và bán 1,1 triệu cổ phiếu trị giá 1,129 tỷ đồng. Do đó, họ đã mua ròng 830.000 cổ phiếu, tương đương với giá mua ròng 7,78 tỷ đồng. Triệu đơn vị, hoặc giá mua ròng 78,15 tỷ đồng, tăng 72,66% so với tuần trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn giao dịch từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10

(Đơn vị: tỷ đồng)

Ngày

Khối lượng giao dịch

— – Giá trị – Mua – Bán – Bán — Mua – Bán – Mua để bán – ngày 22 tháng 10 năm 2012– 3,766,525- — 3.025.820

740,705

109,380 — 98,790

10590

ngày 23 tháng 10 năm 2012–2,051,570

1,379,870

671,700

49.250

39.350

9900

ngày 24 tháng 10 năm 2012

2.398.090

1.491.830

906.260

76.540

59.330

17210

25/10/2012

2452890

2100730

352160- — 126940

111010

15930

2012 26 tháng 10–1,710,380

1,278,070

432,310

42,650

25,910 -16,740

Tổng

12.379.455

9.276. 320

3,103,135

404,760

334,390

70,370

Nước ngoài tiến hành trên sàn từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 tuần trước Giao dịch của nhà đầu tư — (Đơn vị: tỷ đồng)

Ngày

Khối lượng giao dịch

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Mua

Bán– -Sale

ngày 22 tháng 10 năm 2012

445.300

299900

145.400

4.970

3770

1200

ngày 23 tháng 10 năm 2012

497700

272532

225168

4050

1450

2600- — ngày 24 tháng 10 năm 2012

114 100

21.200

92.900

940

170

770

ngày 25 tháng 10 năm 2012 — -557,700

140,400

417.300– 6.480

1.480

5.000

ngày 26 tháng 10 năm 2012

288.800

334100

-45.300

2.630- -4,420

– 1,790

Tổng -1,903,600-1,068,132-835,468-19070–11290-7780-Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *