Chứng khoán SME đã bị hủy bỏ như một nhà môi giới

Vào ngày 2 tháng 8, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Quốc gia đã ban hành Quyết định số 104 / GP 104C-UBCK Quyết định rút tiền môi giới chứng khoán khỏi Công ty chứng khoán SME.

Trước đó, vào ngày 10 tháng 7, Satoshi Securities (SMES) đã gửi yêu cầu tới Chứng khoán Đại Nam và Chứng khoán Phú Gia để thanh lý tài khoản của khách hàng.

Các tập tin đang được gửi. Điền và hoàn thành các tài liệu liên quan của thỏa thuận giữa SMES và hai công ty môi giới, để chấp nhận chuyển khoản theo hướng dẫn của VSD, để đảm bảo rằng các quy định chuyển khoản chuyển khoản được xử lý nghiêm ngặt. .

(NDHoney)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *