Đại hội đồng bất thường EVE

Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng EVE giảm 41% so với cùng kỳ – Công ty cổ phần Everpia Việt Nam (EVE) tuyên bố triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường. Do đó, ngày giao dịch không có quyền là ngày 28 tháng 11 và ngày ghi hình gần nhất là ngày 30 tháng 11.

– Thời gian thực hiện dự kiến ​​là ở Hồng Yên vào ngày 22 tháng 12. Nội dung của cuộc họp là phê duyệt báo cáo bổ sung về giao dịch và nội dung khác.

Theo tài khoản hợp nhất trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, doanh thu trong quý 3 là 166 tỷ đồng, giảm gần 24%. Tỷ lệ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 32% so với quý 3 năm 2011 xuống còn 31 tỷ đồng. -Trong chín tháng đầu năm nay, doanh thu của EVE đạt 468 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế của các cổ đông đạt tỷ trọng của công ty mẹ. 69,5 tỷ đồng Việt Nam.

Vào ngày 7 tháng 11, hội đồng quản trị của EVE đã họp và thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hàng năm. Do đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng được điều chỉnh lần lượt là 800 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *