Quỹ đầu tư FPT bị phạt 185 triệu đồng

Ngày 19/7, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT.

Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, kết quả kiểm tra của các công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT đề cập đến việc phân bổ vốn cho các công ty con (tổ chức liên hệ với công ty theo quy định tại Điều 6, đoạn dd, đoạn dd của Luật Chứng khoán ) Sử dụng và quản lý. Hành vi này đã vi phạm các quy định tại Điều 16, Điều 16 của Quyết định số 125/2008 / QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008, trong đó bổ sung một số điều khoản tổ chức và quy định chức năng của ban quản lý công ty. Ngoài ra, công ty đã không vi phạm các quy định tại Điều 17, Điều 17 của Quyết định số 125/2008 / QĐ-BTC và chưa ký gửi đầy đủ tài sản của nhà đầu tư với ngân hàng giám sát và số 35/2007 Quyết định (QĐ-BTC) Điều 30.

Xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của các vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã phạt tiền 185 triệu đồng đối với công ty cổ phần Quỹ đầu tư FPT.

FPT phát hành thêm 54 triệu cổ phiếu

FPTS kiếm lãi hơn 100 tỷ đồng Tiếng Việt Đồng

(Theo Báo cáo Hà Nội mới)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *