HSBC đã gửi một người khác đến Bao Yue

Hai thành viên hội đồng quản trị mới của Bảo Việt, ông Charles Gregory (trái) và ông Dương Đức Chuyen (phải).

Ông Charles Gregory từng là giám đốc điều hành của Ngân hàng HSBC và làm việc cho Tập đoàn HSBC trong 30 năm. Tại Ireland và Armenia, ông hiện là đại diện chính của Bảo hiểm HSBC Việt Nam.

Trước khi gia nhập ông Gregory, một thành viên hội đồng quản trị khác của Baoyue là ông David Fried, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của HSBC Châu Á Thái Bình Dương .

Lần này, nó được thêm bởi Baoyue Một thành viên khác của Tập đoàn Baoyue là ông Dương Đức Chuyen, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Tập đoàn Baoyue, cũng là thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Baoyue. Ông cũng tham gia hội đồng quản trị của Bảo hiểm nhân thọ Baoyue và từng là chủ tịch của Liên doanh bảo hiểm hàng hải Baoyue Timejet.

Thông báo về việc hoàn thành hai quyết định của thành viên hội đồng quản trị. HSBC tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu trong nhóm từ 18% hiện tại lên 25% (vài ngày sau, đây là kết quả của thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký kết năm 2007 Phần) trong vài ngày tới. Ngoài ra, ban giám đốc của Bao Viet Group có 9 thành viên.

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3, tập đoàn đã thông báo rằng lợi nhuận hợp nhất đã kiểm toán trước thuế năm 2010 là 1.255 tỷ đồng, và doanh thu hợp nhất là 1.286,3 tỷ đồng. Kết thúc ngày giao dịch cuối cùng, BVH đóng cửa ở mức 81.000 đồng. Trong giao dịch hôm nay, cổ phiếu đã tăng lên 84.500 đồng.

Kỳ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *