Cổ đông nội bộ HQC đã bán 800.000 cổ phiếu

Các thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Bất động sản Hoàng Mã (mã HQC, HOSE) vừa đăng ký bán một số lượng lớn cổ phiếu.

Ông Trương Thái Sơn là thành viên của công ty. Hội đồng quản trị HQC vừa đăng ký bán 800.000 cổ phiếu trong số 900.000 cổ phiếu HQC (1,5%) hiện đang nắm giữ.

Các cổ đông tuyên bố rằng mục đích thoái vốn của La Capital là để cân bằng quản lý tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến ​​sẽ được phát hành theo đơn đặt hàng hoặc đàm phán từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11.

Nếu giao dịch thành công, các cổ đông sẽ chỉ nắm giữ 100.000 cổ phiếu (0,17%). Cổ đông của công ty, bà Lê Thị Kim Yên, con trai của ông Lê Đình Viễn, thành viên hội đồng quản trị HQC, cũng đã đăng ký bán. Hiện đang nắm giữ 615.000 cổ phiếu, tương đương 1,03% cổ phần HQC.

Mục đích giao dịch của Yan Yan là để cân bằng tài chính cá nhân và các giao dịch dự đoán thông qua một phương thức có thể thương lượng. Theo dữ liệu của NDHMoney, việc khớp lệnh diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *