KLS đã kết thúc quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông 2013

Cơ quan đăng ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tuyên bố chấm dứt quyền tham gia cuộc họp cổ đông thường niên của Công ty TNHH Chứng khoán King Long (KLS).

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12. Tỷ lệ phân phối: 1 cổ phiếu và 1 phiếu bầu.

Thời gian và địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ được thông báo sau.

Nội dung hội nghị: Theo nội dung cuộc họp, các điều khoản của hiệp hội được quy định tại đại hội cổ đông .

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *