KHB trả cổ tức 12% cho mỗi cổ phiếu

Sau hai lần thất bại, Warburg Pincus Mining Co., Ltd. (KHB) đã công bố nghị quyết của cuộc họp thường niên vào ngày 3 tháng 12.

Năm 2011, lãi ròng của KHB là 4,54 tỷ đồng. . Tính đến cuối năm 2011, lợi nhuận sau thuế của KHB đạt 10,22 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức theo tỷ lệ 12% trong năm 2010 và 2011. Trong năm 2010, KHB sẽ phát hành cổ tức 9% vào năm 2011 và cổ tức là 3%. Do đó, KHB sẽ phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ hoàn vốn sau thuế 100: 12. . Ban giám đốc sẽ xác định thời gian phát hành chính xác.

Mặc dù không có kế hoạch cụ thể về tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm nay, cuộc họp cổ đông đã thông qua nghị quyết thanh toán. Cổ tức năm 2012. Các mục tiêu kinh doanh cụ thể cho năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: Theo báo cáo đánh giá, KHB đã mất gần 5 tỷ trẻ em của mình từ Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay. Số lượng kế hoạch được đề xuất bởi đại hội đồng cổ đông. Công ty chưa công bố báo cáo chín tháng.

— -Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *