PNJ cam kết cổ phiếu ngân hàng 434 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Trang sức Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả đánh giá bán niên.

PNJ cho biết vào cuối năm rằng trong các khoản đầu tư dài hạn khác. Trong quý II, công ty đã nắm giữ 38.496.250 cổ đông của Ngân hàng Thương mại Châu Á (DAB), với giá trị đầu tư là 395,27 tỷ đồng. Hàng tồn kho được ghi nhận bởi công ty được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng thương mại.

Trong chi tiết về các khoản vay ngắn hạn, PNJ giải thích như sau: PNJ-EIB, số dư các khoản vay ngắn hạn giữa NPC và Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam (BEI) (Eximbank) -SGD 1 là 100,04 tỷ đồng , Ngày hết hạn là 10 / 5-13 / 10. Lãi suất là 4,8% / năm. Khoản vay này nhằm bổ sung vốn lưu động của công ty và được bảo đảm bằng cổ phiếu DAB trị giá 40 tỷ đồng.

Tóm tắt về mối quan hệ PNJ-ACB-EIB-DongABank

PNJ-ACB, khoản vay ngắn hạn của PNJ vào cuối quý II, số dư giữa Ngân hàng Thương mại Singapore và Ngân hàng Thương mại Singapore là 6,26 tỷ đồng, vào ngày 8/12. Nó hết hạn vào ngày 22 để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất là 6,5%, được bảo đảm bằng cổ phiếu DAB trị giá 30 tỷ đồng.

– Chi tiết khoản vay dài hạn cho thấy khoản nợ dài hạn mà PNJ còn nợ đối với ACB là 328,04 tỷ đồng, và thời gian thanh toán giảm là ngày 27 tháng 4 năm 2016. Lãi suất là 5,6%. Khoản vay này sẽ được sử dụng cho PNJ để bổ sung vốn lưu động. Hình thức thế chấp là máy ATM trị giá 300 tỷ đồng. PNJ-DAB, chi tiết khoản vay dài hạn của PNJ cũng cho thấy DAB đã vay gần 160 tỷ USD từ PNJ. Đồng Việt Nam hết hạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2013 để hoàn thành vốn lưu động. Lãi suất là 4% mỗi năm, và nó được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, nhà ở và công trình, trị giá lần lượt là 59,56 tỷ đồng và 15,98 tỷ đồng. Một khoản vay dài hạn khác là 9,17 tỷ đồng với thời gian đáo hạn là 30/12/2014 và lãi suất 17,5%. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và máy móc trị giá 9,6 tỷ đồng.

Giả sử khả năng quản lý tài sản, cổ phiếu có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp, trong trường hợp PNJ không sẵn sàng trả nợ, ngân hàng cho vay có quyền quản lý tài sản thế chấp. Vào thời điểm đó, ACB và EIB sẽ nắm giữ cổ phần tại Ngân hàng Đông Á và PNJ sẽ sử dụng nó làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính của PNJ, khả năng thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của công ty là rất cao, với doanh thu thuần hơn 18 nghìn tỷ đồng trong năm 2011, so với chỉ 3,689 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Do dòng tiền lớn, mặc dù tỷ lệ thanh toán nhanh chỉ 0,44 lần, áp lực buộc PNJ phải trả nợ không quá lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *