Trái phiếu doanh nghiệp đã nguội

Thống kê từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) cho thấy, trong tháng 2, các công ty đã đăng ký phát hành trái phiếu đã tiến hành 90 đợt phát hành, nhưng chỉ có 71. Tổng giá trị phát hành giảm hơn 44% mỗi năm. So với tháng đầu năm, mặc dù không trùng với ngày tết. Bất động sản chiếm 40,46% phát hành, vẫn là một cổ phần áp đảo, theo sát là các công ty chứng khoán và ngân hàng.

Trong hai tháng đầu năm nay, 39 công ty đã bán 175 trái phiếu. Giải phóng công nghiệp. Tổng số tiền huy động được vượt quá 18,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu trong 2 đến 5 năm. Theo dữ liệu từ Công ty TNHH Chứng khoán SSI, việc phát hành giảm mạnh một phần phản ánh tác động tài chính của Covid-19.

Tỷ lệ hấp thụ khoảng 26% giá. Nhà đầu tư chỉ ra rằng anh ta không còn quan tâm đến mặt hàng này. Thay vào đó, dòng tiền tìm kiếm các kênh an toàn hơn.

Nhân viên HDBank của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ. Ảnh: Anh Tu .

Trong báo cáo chiến lược đầu năm nay, nhiều công ty chứng khoán cũng tin rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm nay sẽ tạm thời hạ nhiệt vì hai lý do.

Trước hết, các nhà đầu tư bắt đầu chú ý hơn đến các khoản nợ của con nợ. Sau khi Bộ Tài chính cảnh báo sự xuất hiện của nhiều danh mục đầu tư trái phiếu được phát hành ở mức 15-20% lãi suất coupon mỗi năm, khả năng trả nợ của nó đã được hoàn trả. Thứ hai, năm ngoái, thị trường bùng nổ quá nhiều. Với việc siết chặt vốn của các tổ chức tín dụng, giá trị phát hành tăng hơn 40%. Ngân hàng là người mua phổ biến nhất, với hơn 32% tổng số phát hành. Sau đó, Ngân hàng Quốc gia yêu cầu các ngân hàng không mua trái phiếu doanh nghiệp để cơ cấu lại nợ. Do đó, cán cân cung cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *