Doanh thu môi giới chứng khoán SSI tăng 220%

Công ty TNHH Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố kết quả giao dịch trong quý đầu tiên của năm 2018, với doanh thu và thu nhập khác là 1072 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 479,2 tỷ đồng. Đồng Việt Nam tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Tăng trưởng nhanh nhất là thu nhập môi giới chứng khoán. Doanh thu của lĩnh vực này tăng vọt 220% lên 369,8 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh thu dịch vụ chứng khoán. Tính đến cuối quý 1 năm 2018, số dư cho vay ký quỹ là 6.970,7 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Phần quan trọng là tất cả các dịch vụ chứng khoán. Doanh thu hợp đồng là 570,2 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 53,2% doanh thu của công ty.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 1, chiếm 14,3% doanh thu trong quý 1/2017. Trong thị trường bùng nổ, hoạt động đầu tư của công ty cũng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ đồng.

Ngân hàng đầu tư và các doanh nghiệp khác đạt 59,3 tỷ đồng trong quý này. Trong số đó, lý do chính là thu nhập khác tăng đáng kể do công ty đã bán tài sản cố định trong quý. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng tài sản của công ty là 2,035,4 tỷ đồng, tăng 12% so với báo cáo đầu năm. Vốn chủ sở hữu của nó là 8,540,5 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *