Với giá thị trường là 7.800, SJE trả cổ tức bằng tiền mặt 1.500 đồng

Cơ quan đăng ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Cơ quan đăng ký: Công ty cổ phần Songda 11 (SJE)

– Ngày đăng ký cuối: 28 tháng 9 năm 2012-

Nguyên nhân và mục đích: trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2011

– Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phần (01 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng)

– Thời hạn thực hiện: ngày 22 tháng 10 năm 2012-

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán ký gửi: các điều khoản của người nắm giữ chấp nhận cổ tức tại địa điểm của thành viên đã mở tài khoản người gửi tiền.

+ Đối với chứng khoán chưa được gửi: Chủ sở hữu sẽ nhận cổ tức trong giờ làm việc kể từ ngày 22 tháng 10, làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của công ty.

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *