HBBS đổi tên thành SHB Securities

Vào ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã phê chuẩn việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Nhà ở Hà Nội (HBBS). Do đó, công ty có một tên mới: Công ty cổ phần chứng khoán SHB (Công ty cổ phần chứng khoán SHB). Người đại diện theo pháp luật là ông Ruan Minming, giám đốc điều hành.

Cùng ngày, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nhà ở Hà Nội được đổi tên thành công ty cổ phần SHB-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào tháng 8, HBBS đã có những thay đổi lớn đối với nhân sự chính. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lê (Nguyễn Văn Lê) hiện là Giám đốc điều hành của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn-Hà Nội (SHB), và ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HBBS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *