Cổ phiếu DCC đã ngừng giao dịch

Thông báo về vòi, Decon đã vi phạm nghiêm trọng quy định công bố thông tin. Do vi phạm này, cổ phiếu của DCC sẽ tạm thời bị ngừng giao dịch vào ngày 16 tháng 9.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, DCC sẽ cảnh giác từ ngày 5 tháng 9 vì lợi nhuận sau thuế năm 2010 âm 18,16 tỷ đồng. Bốn ngày sau, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo Decon cho toàn bộ thị trường vì liên tục vi phạm các quy định công bố thông tin được quy định trong Thông báo số 09 của Bộ Tài chính. Hiện tại, CDC đang “nhận” giao dịch bị đình chỉ và sẽ thực hiện vào cuối tuần này (16 tháng 9). Nó đã được xem xét trong 6 tháng một năm và công ty được yêu cầu thực hiện khẩn cấp.

Liên tục nhận được nhiều quyết định vi phạm các trường hợp công bố thông tin để cảnh báo quyết định và ngừng đàm phán. Ảnh: B.H.

Do vi phạm quy định công bố thông tin tương tự, Bộ quyết định hủy kho DVD. Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tất cả các phòng ban giám sát chặt chẽ và xử lý các vi phạm về công bố thông tin.

Trong báo cáo tài chính 6 tháng (chưa xem xét), lợi nhuận sau thuế của Decon đã âm 1.149 tỷ đồng. Mục tiêu của năm nay là đạt lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Descon hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt và bảo trì các dự án cơ sở hạ tầng công nghiệp, dân dụng và đô thị. Ngành …, các cổ phiếu có vốn đăng ký 130 tỷ đồng đã được giao dịch chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 12/12/2017.

Tính đến ngày 12 tháng 9, không có giao dịch chứng khoán DCC sáng nay. Vì DCC được cảnh báo trên thị trường, khối lượng giao dịch của mã này rất thấp. Chuỗi kết hợp cao nhất trong vòng ba ngày chỉ là 20 cổ phiếu.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *