FCN: Bà President ký mua 100.000 cổ phiếu

FCN có thể tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 30% – Công ty Cổ phần Kỹ thuật ngầm và Công ty ngầm (FCN) đã công bố các giao dịch cho những người liên quan đến các cổ đông nội bộ. Do đó, ông Lê Thị Thu Hà, vợ và chủ tịch của Phạm Việt Khoa, đã ký thỏa thuận mua 100.000 cổ phiếu FCN. Thời gian đàm phán là từ 12/12 đến 12/1/2013. Mục tiêu là đầu tư tài chính cá nhân, cho dù phương thức đàm phán là phù hợp hay thỏa thuận.

Hiện tại, bà Hà không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu FCN nào. Ông Khoa nắm giữ gần 1,58 triệu cổ phiếu FCN, tương đương với tỷ lệ nắm giữ hơn 11,44%.

Vào cuối ngày giao dịch 10/12, giá cổ phiếu của FCN là 17.600 đồng / cổ phiếu. Do đó, để mua 100.000 cổ phiếu FCN, bà Lê Thị Thu Hà phải chi khoảng 1,76 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *