HDC: Thành viên Ban kiểm soát không bán 10.000 cổ phiếu

HDC cũng có 3,5 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố kết quả đàm phán giữa Tổng công ty phát triển nhà Baria-Vũng Tàu (HDC) và ông Huang Zhongjian, thành viên của công ty. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10, ông Kiên đã ký thỏa thuận bán 10.000 cổ phiếu HDC thông qua phương thức điều phối. Tuy nhiên, vào cuối cuộc họp, ông đã không quản lý để khớp với con số do 3.000 cổ phiếu mang lại. Số lượng chứng khoán do công ty ông nắm giữ dao động từ 41.018 đến 38.018 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của nó cũng giảm từ 0,15% xuống 0,14%. Ông Jian nói rằng lý do của sự thiếu hụt là giá không đạt được mức mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *