Bình Thanh, Chủ tịch xuất nhập khẩu, muốn mua 500.000 cổ phiếu

GIL: Công ty con đăng ký bán 60.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thông báo rằng thông tin thương mại giữa Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Heisei (GIL) và chủ tịch và tổng giám đốc của chủ sở hữu, ông Lê Hùng. Ông Hồng có kế hoạch mua thêm 500.000 cổ phiếu GIL thông qua phương thức và thỏa thuận khớp giữa ngày 19/11 và 18/12.

Ông Hồng hiện đang nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu GIL, tương đương với tỷ lệ cổ phần 9,45%. Nếu giao dịch thành công, anh ta sẽ sở hữu hơn 1,8 triệu cổ phiếu của công ty trong danh mục đầu tư của mình và tỷ lệ sở hữu của anh ta sẽ tăng lên 13,04%.

Vào cuối ngày giao dịch 14/11, cổ phiếu của Le GIL vẫn giữ nguyên giá tham chiếu, đạt 33.200 đồng / đơn vị. Bộ luật hiện có hơn 13,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá trị thị trường ước tính là gần 438 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *