Cổ đông PVV bị phạt 60 triệu đồng Việt Nam

Cổ đông lớn PVV giao dịch hơn 5 triệu cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về xử phạt hành chính đối với cổ đông chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex (PVV). Vào ngày 31 tháng 5 năm 2012, FIT Investment Co., Ltd. đã mua thành công hơn 3,6 triệu cổ phiếu PVV, tỷ lệ sở hữu tăng lên 12,13% và trở thành cổ đông chính của PVV.

Tuy nhiên, FIT Investments sau đó không tiết lộ thông tin giao dịch cho quốc gia. Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (theo yêu cầu). Khoản tiền phạt đầu tư FIT hiện tại được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia quy định là 60 triệu đồng. nếm thử. Trên thị trường, cổ phiếu PVV cũng có 30 triệu đơn vị niêm yết, 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá trị thị trường ước tính là 78 ​​tỷ đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *