Chứng khoán Hà Nội bị đình chỉ sáu tháng

Vào ngày 24 tháng 10, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Chứng khoán Hà Nội. -Công ty chứng khoán đã bị đình chỉ do không tuân thủ các điều kiện quy định. Điều 1 (b) của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Điều 14 (4) của Thông tư 226/2010 / TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2010, trong đó quy định không tuân thủ an ninh tài chính Các biện pháp quản lý và bảo mật tài chính của công ty tài chính.

Thời gian đình chỉ là từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 24 tháng 4 năm 2013, với thời gian là 6 tháng. Công ty TNHH Chứng khoán Hà Nội phải đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng, chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng, chuyển hoàn toàn và chính xác tất cả các giao dịch và tài khoản tiền gửi chứng khoán của tất cả khách hàng; lưu trữ thông tin giao dịch theo luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo NDHMoney

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *