DIG: Phó chủ tịch đã không mua 60.000 cổ phiếu

DIG: Con gái chủ tịch Cấm mua 72.500 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Tổng công ty đầu tư và phát triển xây dựng (DIG) và Phó giám đốc điều hành ông Nguyễn Hưng Cường. kinh doanh. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10, ông Cường đã ký thỏa thuận mua 60.000 cổ phiếu DIG bằng phương thức khớp lệnh. Tương đương với 0,044% vốn cổ phần của công ty. Trước đó, ông Cường không nắm giữ cổ phiếu DIG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *