Gần như thắt chặt quy định giao dịch chứng khoán phái sinh

Theo dự thảo Nghị định xây dựng Luật Chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, điều kiện để được cấp chứng chỉ giao dịch chứng khoán phái sinh nghiêm ngặt hơn. Công ty chứng khoán phải tôn trọng vốn cổ phần, vốn tự có dành cho hoạt động kinh doanh tự doanh và môi giới lần lượt lên tới 600 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Về khuyến nghị đầu tư đối với sản phẩm phái sinh, nghị định ban hành năm 2015 không quy định mức vốn tối thiểu của các điều khoản liên kết, nhưng mức quy định hiện đã vượt quá 250 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán phải thực hiện đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, trong thời gian 12 tháng trước khi nộp lỗ lũy kế, công ty chứng khoán không được phát sinh lỗ lũy kế. Tỷ lệ bảo đảm tài chính tối thiểu trong năm tài chính gần nhất liên tục đạt 220%. Ngoài ra, ý kiến ​​của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hàng năm hoặc bán niên gần nhất phải được chấp thuận hoàn toàn.

Quy định này thể hiện mức độ định lượng chính xác hơn, giống như các luật trước đây. Nhờ đó, việc sẵn sàng kinh phí và duy trì nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. “

Nhà đầu tư hoan nghênh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nhiếp ảnh: Quỳnh Trân.

Quy định lỏng lẻo duy nhất đối với dự án mới là ngoại trừ giám đốc và phó giám đốc phụ trách vận hành, mọi doanh nghiệp kinh doanh phái sinh đều có Tối thiểu phải có 3 nhân viên, thay vì 5 người trước đây, đổi lại, người kinh doanh chứng khoán phái sinh sẽ không được đồng thời làm việc tại các phòng ban khác của công ty.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung điều kiện cấp chứng chỉ chứng khoán cho công ty. Công ty quản lý quỹ đầu tư. Vốn đăng ký tối thiểu của các công ty này là 25 tỷ đồng Việt Nam, bao gồm tình trạng tài chính, yêu cầu báo cáo kiểm toán, không trong tình trạng tổ chức lại, phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động. Trong trường hợp giả mạo, thông tin sai sự thật, nhiều hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tối đa là 12 tháng, hoặc không đáp ứng một trong các điều kiện trong sáu tháng liên tục, hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được thì buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Hoạt động phái sinh của nó.

Thị trường phái sinh được khai trương vào tháng 8 năm 2017. Có hai loại phái sinh. Tài sản cơ bản là chỉ số thị trường chứng khoán VN30 và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm. Đặc biệt, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ dành riêng cho các tổ chức Sản phẩm được các nhà đầu tư sử dụng .—— Tính đến cuối tháng 7, có 19 thành viên giao dịch và bù trừ giao dịch chứng khoán phái sinh, tổng cộng hơn 132.000 tài khoản .—— Trong ba năm, gần 68 triệu hợp đồng tương lai đã được giao dịch Hợp đồng. Cổ phiếu phái sinh đặc biệt sôi động khi thị trường cơ sở biến động. Năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên là 88.740 hợp đồng, tăng khoảng 95% trong bảy tháng đầu năm nay, đạt 173.000 hợp đồng. Trong 29 / Trong cuộc họp, kỷ lục khối lượng giao dịch mới xác lập hơn 356.000 hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *