HSG: Kế toán trưởng đã đăng ký bán 20.000 cổ phiếu

Chủ tịch của HSG đã thay đổi ngày mua 5 triệu cổ phiếu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Watson (HSG) đã công bố giao dịch của các cổ đông nội bộ. Do đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, kế toán trưởng, đã ký thỏa thuận bán 20.000 cổ phiếu HSG.

Vào ngày giao dịch từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, phương pháp là khớp lệnh để giải quyết nhu cầu tài chính. . Nhân viên. Lan hiện đang nắm giữ 23184 cổ phiếu HSG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *