Tuần trước, cổ phiếu được sử dụng nhiều nhất trên sàn đấu giá

Ngân hàng vừa phát hành bản tóm tắt giao dịch hàng tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8. Theo dữ liệu của Sàn giao dịch, trong tuần giao dịch từ ngày 13 đến 17/8, thị trường chứng khoán niêm yết khá bình tĩnh. Chỉ số Ngân hàng dao động trong phạm vi hẹp, giảm 3 ngày giao dịch và giảm 2 ngày giao dịch. Phiên, tổng cộng 0,01 điểm (+ 0,01%), dừng ở 70,35 điểm vào cuối phiên. cuối tuần này.

Ngoài ra, thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh, với 16.141 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, và giá trị thị trường tương ứng đã đạt và đạt trung bình 1,498 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt 32,28 triệu cổ phiếu / ngày giao dịch và giá trị giao dịch tương ứng là 299,53 tỷ đồng / ngày giao dịch (-22,56% khối lượng giao dịch và -40,46% giá trị giao dịch). ). Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất với 10 cổ phiếu là 41,34 triệu cổ phiếu, chiếm 25,62% tổng giao dịch trên thị trường. Thị trường này là hành vi của ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, HBB có cổ phần lớn nhất, ở mức 29,86 triệu cổ phiếu, tăng 23,11% so với tuần trước và chiếm 18,50% tổng khối lượng giao dịch. trên thị trường Vị trí thứ hai là Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, với 12,77 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 23,28% so với tuần trước và chiếm 7,91% tổng giao dịch thị trường. Những người thua cuộc bị chi phối bởi 175 cổ phiếu (44,42% tổng số cổ phiếu thị trường), với 106 cổ phiếu còn lại được bổ sung và 113 cổ phiếu ngừng hoạt động. Về việc tăng giá, những người chiến thắng lớn nhất trong tuần này là CVN (+ 36,78%), TET (+ 13,33%), SQC (+ 12,68%), S74 (+ 12,0%), DHL và HDO (+ 11,88%), GMX ( + 11,01%), VHL (+ 10,30%), VAT (+ 10,20%) và MKV (+ 10,11%). Ngược lại, mức giảm lớn nhất trong tuần này là SDC (-21,19%), SD8 (-20,51), ILC (-19,05%), SIC (-15,38%), CTV (-15,0%), DPC (-14,73%)), SHB (-14,13%), VIT (-13,33%), HLY (-13,08%) và GLT (-12,92%). Tuần trước, các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển 5,2 triệu cổ phiếu trị giá 63,7 tỷ đồng (- Tôn trọng chiếm 20,05% khối lượng giao dịch, 4). 19% giá trị trao đổi so với tuần trước). Trong số đó, doanh thu chiếm 65,11% tổng số trao đổi, tương đương 3,38 triệu cổ phiếu, chiếm 41 cổ phiếu, tập trung ở PVS (825.200 cổ phiếu), HBB (750.700 cổ phiếu), PLC (586.400 cổ phiếu), PVX (253.800 cổ phiếu) và PGS (195.000 cổ phiếu) ). Mặt khác, khối lượng mua là 1,81 triệu cổ phiếu, thuộc về 74 cổ phiếu, chủ yếu mua HBB (504.300 cổ phiếu), PVS (481.500 cổ phiếu), VND (213.400 cổ phiếu), THT (69700 cổ phiếu) và DBC (56.000 cổ phiếu)).

Trong thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM đã tăng tuần thứ ba liên tiếp. Sau 4 cuộc họp chiến thắng và 1 cuộc họp giảm, chỉ số UPCoM đã tăng tổng cộng 0,54 điểm (+ 1,44%), kết thúc ở mức 38,01 điểm vào cuối tuần cuối tuần này. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm mạnh, với 1,74 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, với giá trị giao dịch là 19,08 tỷ đồng, và khối lượng giao dịch trung bình là 349.100 cổ phiếu. / Khối lượng giao dịch trong ngày giao dịch đạt 3,82 tỷ đồng / ngày giao dịch (chiếm -27,16% khối lượng giao dịch, tăng + 26,93 giá trị giao dịch so với tuần trước) .

Trong tuần này, Chỉ số chứng khoán 30 giảm 0,16 điểm (-0,12% ), dừng ở mức 134,68 vào cuối phiên giao dịch cuối cùng trong tuần. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu Ngân hàng 30 là 68,11 triệu cổ phiếu, và giá trị giao dịch tương ứng là 704,23 tỷ đồng, chiếm 42,20% khối lượng giao dịch và 47,02% tổng số lượng đã đàm phán. thị trường. Tính trung bình, khối lượng giao dịch đạt 13,62 triệu cổ phiếu / phiên và giá trị giao dịch đạt 140,85 tỷ đồng / phiên. Tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2012, giá trị thị trường của cổ phiếu Ngân hàng 30 chiếm 58,21% giá trị thị trường.

(NDHoney)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *