HPB có nhiều cổ đông lớn hơn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo thay đổi danh sách cổ đông lớn của Công ty cổ phần bao bì PP (HPB). Cụ thể hơn, từ ngày 30/7, bà Lê Kim Phương chính thức trở thành một trong những cổ đông lớn của công ty.

Bà Phương nắm giữ 182.100 cổ phiếu HPB, chiếm 4,98% vốn cổ phần của công ty. Sau đó, cổ đông này đã mua thêm 2.000 cổ phiếu, đưa tài sản lên 184.100 cổ phiếu, chiếm 5,03% vốn HPB.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *