Cổ đông lớn Navibank muốn bán 16 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank, mã chứng khoán: NVB) cho biết từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, Bình Định, cổ phiếu chính của ngân hàng, có kế hoạch bán 16 triệu cổ phiếu NVB. Lý do được công bố từ “Nhu cầu tài chính” của Công ty Năng lượng Sài Gòn-Bình Định. Giao dịch được thực hiện dưới hình thức thư và thỏa thuận.

Hiện tại, Năng lượng Sài Gòn-Bình Định sở hữu 29 triệu cổ phiếu NVB, tỷ lệ nắm giữ 10,01% cổ phần và là cổ đông chính của ngân hàng. . Trước đó, Navinbank đã rút khỏi cổ đông chính là bà Nguyễn Thị Kim Thanh, bà Nangyen Thị Kim Thanh là vợ của ông Đặng Thành Tâm, nguyên thành viên HĐQT ngân hàng, người sở hữu gần 13 triệu cổ phiếu NVB. Trong sáu tháng qua, ông Đặng Thành Tâm cũng đã giảm một nửa cổ phần tại ngân hàng xuống còn 2,3%, tức hơn 7 triệu cổ phiếu. Do tỷ lệ sở hữu dưới 5% và không còn là cổ đông lớn nên ông Tân không cần công bố thông tin.

Nửa đầu năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Navibank vượt 10,5 tỷ đồng, tương đương 11%. Giống như cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối quý II, tổng dư nợ cho vay khách hàng của Navibank đạt xấp xỉ 14 nghìn tỷ đồng, tăng 8,56% so với cùng kỳ. Nợ khó đòi vượt 6%, tương đương hơn 854 tỷ đồng. Trong đó, nợ không đủ điều kiện là gần 298 tỷ đồng, nợ khó đòi xấp xỉ 69,5 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn là 487 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *