Đã thúc giục tiêu đề MBS trì hoãn việc công bố thông tin

Cổ đông chính của PVV bị phạt 60 triệu đồng – Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản nhắc nhở Công ty TNHH Chứng khoán MB (MBS) chậm công bố thông tin. Cụ thể, theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, từ ngày 4/4 đến ngày 7/5, MBS đã bán cổ phiếu PVV của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC gây biến động hơn 1%, nhưng bị hoãn công bố thông tin. Ngày 7/5, MBS tiếp tục bán 400.000 cổ phiếu PVV, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,32%, đồng thời không còn là cổ đông lớn của PVV. Các tin tức về thay đổi hàng tồn kho của MBS cũng không được UBCKNN thông báo kịp thời. Sau đó, ngày 22/8, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước nhận được văn bản chỉ đạo của MBS về việc bán số cổ phiếu này.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư FIT, một cổ đông lớn khác của PVV, bị phạt 60 triệu USD do giao dịch không công bố thông tin. thông tin. Cụ thể, ngày 31/5, Công ty TNHH Đầu tư FIT đã mua thành công hơn 3,6 triệu cổ phiếu PVV, nâng tỷ lệ sở hữu lên 12,13%, trở thành cổ đông lớn của PVV nhưng chưa được công bố. Thông tin giao dịch trên UBCKNN và SGDCK Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *