Phố Wall bị phạt 200 triệu euro vì khai sinh dịch vụ mới

Vào ngày 27 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán và chứng khoán với Chứng khoán Phố Wall (WSS). Hậu quả là công ty bị phạt 200 triệu đồng Việt Nam.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Chứng khoán Phố Wall cung cấp các dịch vụ tài chính mà không có khuyến nghị bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán hoặc hướng dẫn của các tổ chức công cộng. Cụ thể, năm 2016, công ty đã ký 6 hợp đồng cho các thỏa thuận giao dịch chứng khoán niêm yết có điều kiện giữa ba bên (tức là Chứng khoán Thành phố). Phố Wall, Phố Wall và các nhà đầu tư đã mở một tài khoản giao dịch chứng khoán với công ty để hỗ trợ vốn của chứng khoán niêm yết.

Theo hợp đồng, Công ty Vàng Phố Wall cung cấp cho các nhà đầu tư vốn để mở một tài khoản được mở bởi Chứng khoán Phố Wall với các thỏa thuận hợp tác lợi nhuận cố định thông qua việc mua các chứng khoán niêm yết của các nhà đầu tư. Tại thời điểm kiểm toán, công ty đã thu hồi hoàn toàn khoản vay và không có khoản vay mới nào.

Trước đó, vào ngày 20 tháng 4, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Kingway Inox (mã chứng khoán: KVC) cũng bị phạt 270 triệu đồng Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán đã nhiều lần vi phạm quy định.

Công ty bị phạt 100 triệu đồng Việt Nam vì không công bố thông tin theo luật. 85 triệu đồng, được sử dụng để bù vào số tiền thu được từ ưu đãi trước khi có thông báo bằng văn bản về xác nhận ưu đãi, 85 triệu đồng, được sử dụng để báo cáo nội dung không chính xác. — Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *