Ocean Bank phong tỏa tài khoản công ty quản lý quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương (Pamco) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Quốc gia giải trình về việc phong tỏa tài khoản của Ocean Bank. Kèm theo đây là công văn do Ocean Bank gửi theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra, thông báo về việc phong tỏa tài khoản Pamco mở tại ngân hàng. Khi ngân hàng nhận được giấy ủy quyền của cơ quan, tài khoản sẽ được mở lại.

“” Lý do tài khoản Pamco bị phong tỏa là do Ocean Bank đánh đồng Pamco về khoản vay tín dụng và nghĩa vụ nợ do Pamco ủy thác cho Ocean Bank “. Tuy nhiên, khi giải trình với Ủy ban Chứng khoán, Pamco khẳng định công ty là của quỹ. Đơn vị hoạt động theo đúng quy định, không có dư nợ cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào, đặc biệt là các khoản vay, bảo lãnh cho Ocean Bank.

Về hợp đồng ủy thác quản lý theo thỏa thuận đầu tư chứng khoán giữa Ocean Bank và Pamco, Công ty cho biết hai bên đã thực hiện các bước cuối cùng để thanh lý, hiện chỉ còn một cổ phiếu OTC chưa được đổi tên là Ocean Bank do là hoạt động tiền mặt, các sản phẩm này được ủy thác cho các công ty đầu tư theo hình thức đấu giá, và công ty đang chuyển đổi. , Thành lập pháp nhân mới và chưa có con dấu mới trong giấy chứng nhận vốn chủ sở hữu của Ocean Bank.

“Việc hoàn trả tài sản ủy thác không đầy đủ không có nghĩa là Pamco có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với Ocean Bank hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện hợp đồng, Ocean Bank vẫn sở hữu cổ phần và được hưởng mọi quyền phát sinh đối với cổ phiếu được đầu tư. – Do đó, Pamco đề nghị Ocean Bank có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc ngăn chặn việc phong tỏa tài khoản mở tại Ocean Bank để được thanh toán chi phí hoạt động bình thường, hợp lý. Ocean Bank chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này, Chủ tịch Pamco e Lê Minh Thành đồng thời là Phó Tổng giám đốc Ocean Bank.

Pamco nói rằng tài khoản đã bị mất. Tài khoản bị phong tỏa là tài khoản tiền gửi của công ty mở tại Ocean Bank, tài khoản ủy thác của khách hàng tại ngân hàng giám sát vẫn hoạt động bình thường, quyền lợi của tất cả khách hàng không bị ảnh hưởng. Công ty sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

Theo báo cáo tài chính bán niên của Pamco, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, tiền gửi của công ty tại Ocean Bank là khoảng 705 triệu đồng, trong đó gần 30 tỷ đồng là VND và các khoản tương đương tiền. Các khoản phải thu của ngân hàng lớn hơn 807 triệu đồng.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, giá trị danh mục đầu tư của Ocean Bank ủy thác cho Pamco là 553 tỷ đồng, chiếm hơn 40% danh mục đầu tư của ủy thác, cũng đưa doanh thu của Ocean Bank trong nửa đầu năm lên 1,4 tỷ đô la Mỹ . Tại thời điểm 30/9/2014, báo cáo tài chính cho thấy Pamco đã đầu tư 5,3 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty Khách sạn và Dịch vụ OCH-Ocean. Báo cáo của Pamco tại thời điểm này không bao gồm các khoản vay và nợ ngắn hạn và dài hạn.

Ngày 7/1, Hội đồng quản trị Pamco ra công văn bãi nhiệm hai thành viên. Bà Hoàng Thị Hồng Tú và bà Đinh Thị Ánh Phương từ nhiệm và được bầu là ông Lê Đình Quang và bà Lê Thị Quỳnh Trang. Group-Cổ phiếu Báo giá: OGC), theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), nắm giữ 20% vốn cổ phần của ngân hàng. Ocean Bank và các cổ đông liên quan đã bán hàng chục triệu cổ phiếu OGC làm tài sản thế chấp để thu nợ và quản lý tài sản đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *