Các cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhất vào 15/11

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, chỉ số Vn giảm 0,80 điểm, tương đương 0,21%, xuống mức 386,91 điểm.

Trong phiên giao dịch, có 10 hành động có tác động lớn nhất. Chỉ số Vn là 1,39 điểm. Do đó, trong trường hợp ảnh hưởng của BVH là lớn nhất, chỉ số Vn giảm xuống 0,31 điểm. VIC và SBT lần lượt giảm 0,23 điểm và 0,18 điểm. -Ngày 15/11, BVH giảm 700 đồng xuống 27.700 đồng / cổ phiếu. – Ngược lại, tác động tích cực lớn nhất trong số 10 cổ phiếu tăng hỗ trợ cho chỉ số VN là 1,34 điểm, trong đó, VCB có tác động lớn nhất đến chỉ số VN, đạt 0,91 điểm, tiếp theo là HAG tăng 0,11 điểm. điểm. Cả HPG và CTG đều tăng 0,07 điểm.

Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số sàn giảm 0,61 điểm hay 1,17% xuống 51,69 điểm. — Trong ngày giao dịch này, có 10 cổ phiếu giảm giá có tác động lớn nhất. Chỉ số Sàn là 0,42 điểm. SHB có tác động lớn nhất, do đó, chỉ số ET giảm 0,11 điểm. Sau đó, NVB giảm 0,08 điểm. Cả ACB và VCG đều giảm 0,06 điểm.

Mặt khác, 10 cổ phiếu đã thực hiện tích cực nhất, đẩy chỉ số của sàn lên 0,06 điểm. Đặc biệt, khi cả hai Ngân hàng đều tăng 0,02 điểm, VCS và DBC có tác động lớn nhất. Theo dữ liệu của NHMMoney, mức độ ảnh hưởng của KTS, TMC, SGC, WCS, XMC, THV, GLT và NTP đều không đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *