Dempsey Hill Asia Master Fund nắm giữ 3 triệu cổ phiếu VNM

Amersham Industries Limited vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNM – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo sẽ chuyển quyền sở hữu 3 triệu cổ phiếu VNM của Tổng công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk-Mã: VNM) cho Dempsey Hill Asia Main Fund-Hong Kong Investment Fund-Cụ thể hơn, 6 nhà đầu tư đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho Dempsey Hill Asia Master Fund, bao gồm: Amersham Industries Limited (2 triệu cổ phiếu), KITMC Vietnam Growth Fund 2 ( 250.000 cổ phiếu), KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 (250.000 cổ phiếu), Công ty TNHH Vietnam Investment Real Estate Holdings (41.685 cổ phiếu), Công ty TNHH Đầu tư VOF (206.935 cổ phiếu), Công ty TNHH Đầu tư Giá trị Châu Á (251.380 cổ phiếu). — Thời gian nhận chuyển nhượng cụ thể, giá chuyển nhượng không được VSD công bố trong thời gian sau.

Trước đó, theo đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNM của Amersham Industries Limited, thời gian thực hiện giao dịch là 12/11, mục tiêu là Khôi phục danh mục cơ cấu đầu tư. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần này, Amersham Industries Limited hiện sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu VNM.

Hàn Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *