“Thuế cao sẽ ngăn dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam”

Các quỹ đầu tư muốn cắt giảm thuế – các chính sách thuế đã khiến ngành quỹ gặp khó khăn-Mekong Capital là một trong số ít công ty quản lý quỹ áp dụng mô hình đầu tư cổ phần tư nhân. Họ thường đầu tư vào các công ty tư nhân chưa niêm yết. Mục tiêu của cơ quan đầu tư là thực hiện một kế hoạch toàn diện để tăng giá trị sau đầu tư của các công ty danh mục đầu tư dựa trên các phương pháp hay nhất để đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ. Hiện Mekong Capital quản lý 3 quỹ đầu tư và đầu tư vào gần 20 công ty Việt Nam.

Về khuyến nghị chính sách thuế cho các nhà đầu tư quỹ, Mekong Capital đã đưa ra một phân tích thực tế. Sau đây là quan điểm của Mekong Capital về các chính sách thuế hiện hành.

Công văn số 12501 / BTC-CST do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/09/2010 về việc tổng hợp các quy định về thuế suất chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng vốn cho các công ty chưa niêm yết (xem Bảng 1).

Bảng 1: So sánh hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty

Các yếu tố đầu tư. – Đối chiếu với Bảng 1, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đầu tư vào công ty chưa niêm yết phải nộp thuế suất cao nhất trong số các nhà đầu tư. -So sánh với các nước láng giềng, chúng tôi nhận thấy mức thuế mà Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam áp dụng thiếu ưu đãi. Hiện nay, khi các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để đầu tư vào các nước Đông Nam Á, thì tỷ suất sinh lợi của họ thấp hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận đầu tư. Ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nghiên cứu Mekong Capital đã đưa ra các kết quả sau (xem Bảng 2).

Bảng 2

Thuế vốn vượt quá 25% là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các nhà đầu tư Việt Nam. Việc duy trì mức thuế này sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đối với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân nước ngoài, và sẽ có ít quỹ đầu tư tư nhân vào Việt Nam hơn. So với các công ty tư nhân ở Trung Quốc và Ấn Độ, điều này sẽ gây bất lợi cho các công ty tư nhân ở Việt Nam.

Mekong Capital tuyên bố rằng nó nhằm tạo ra một môi trường bình đẳng cho các nhà đầu tư. , Nên bổ sung vào dự thảo thông tư quy định về quỹ đầu tư nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Do đó, đối với chuyển nhượng vốn của công ty TNHH ngoài đại chúng, số thuế phải nộp tại thời điểm chuyển nhượng là 0,1% trên tổng giá trị giao dịch. Ngoài ra, đối với chuyển nhượng vốn công ty TNHH ngoài đại chúng, nhà đầu tư có thể lựa chọn nộp thuế theo phương thức thuế khoán là 0,1% tổng giá trị giao dịch tại thời điểm chuyển nhượng hoặc 25% phần vốn còn lại. Mekong Capital cho rằng đề xuất trên chỉ nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư, bất kể hình thức tổ chức là cá nhân, trong nước hay nước ngoài, giống như cam kết của Việt Nam với WTO. — (tùy theo đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *