HoSE chào đón 2 tỷ USD vốn hóa thương mại

Giá tham khảo của chiếc GVR đầu tiên là 11.570 đồng, biên độ +/- 20%. Giá trị thị trường tính theo giá chuẩn là khoảng 4.628 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ.

GVR được chấp thuận niêm yết vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, nhưng cách đây không lâu đã thông báo với ban giám đốc là do “một số lý do thủ tục khách quan” Thông báo về việc hoãn chuyển niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang HoSE.

Giao dịch đầu tiên của hoạt động này được thực hiện trên thị trường UPCoM vào tháng 3 năm 2018. Thay đổi lợi nhuận trong năm và mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài bán vốn sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, HNX đã không thông qua việc phát hành thêm 3,87 tỷ cổ phiếu cho đến giữa tháng 6 năm 2019. Theo bản cáo bạch công bố đầu năm nay, nhà đầu tư nhà nước nắm giữ 99,35% vốn của GVR. Trong đó, Ủy ban Quản lý vốn doanh nghiệp Nhà nước nắm 96,77% cổ phần, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của tập đoàn đã vượt 78.170 tỷ đồng. Thu nhập và lợi nhuận sau thuế năm ngoái là 20,07 tỷ đồng và 4 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các chỉ tiêu tài chính đều không đạt kỳ vọng do giá mủ cao su trên thị trường thấp hơn giá trung bình năm ngoái, thủ tục đất đai trong khu công nghiệp chưa hoàn thiện, giá gỗ giảm. Nó cũng giảm do sự cạnh tranh từ nước ngoài. -Đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *