Chủ tịch SMC ký thỏa thuận mua 300.000 cổ phiếu

SMC trả cổ tức bằng tiền mặt 5% thứ hai

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh SMC (SMC) tuyên bố ghi nhận các giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ. Do đó, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nguyễn Ngọc Anh đã ký thỏa thuận mua 300.000 cổ phiếu của SMC. Nếu hoạt động thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ đạt gần 5,2 triệu cổ phiếu, chiếm 17,55% tổng số vốn cổ phần.

Hoạt động nên được thực hiện từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9, sử dụng các phương thức đối sánh và thỏa thuận để tăng quyền sở hữu. . Ông Nguyễn Ngọc Anh hiện đang nắm giữ 4,88 triệu cổ phiếu của SMC, chiếm 16,5% vốn cổ phần. Ngày giao dịch kết thúc vào ngày 20/8 và hành động của SMC đóng cửa ở mức 14.000 đồng / cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *