BIDV trị giá hơn 381 nghìn tỷ đồng

Ngày 1/12, Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân đã quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa BIDV. Kết quả là, giá trị sổ sách của ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 vượt quá 36,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 22.360 tỷ đồng.

Sau khi Kiểm tra đánh giá lại, giá trị của ngân hàng là 38.131,7 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế của vốn nhà nước của công ty là 40,259 tỷ đồng. Tuy nhiên, phán quyết cũng cho biết BIDV sẽ không điều chỉnh giá trị ghi sổ dựa trên giá trị kiểm toán đánh giá lại.

Theo giá trị vốn nhà nước giao cho ngân hàng, BIDV quyết định vốn nhượng quyền là 2.8255,1 tỷ đồng. Quy mô và cơ cấu đợt phát hành cổ phiếu BIDV sẽ được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, BIDV sẽ phát hành 22% vốn cổ phần, trong đó 3% là phát hành lần đầu ra công chúng, ưu tiên 1% bán cho người lao động, 3% nhượng quyền cho CNLĐ và 15% cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. 2. BIDV sẽ phát hành thêm không quá 20% vốn cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đồng thời sẽ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, theo đó giảm dần tỷ lệ tham gia của nhà nước đối với cổ đông xuống không dưới 65% vốn nhượng quyền. . 2015 .

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *