Thị phần môi giới chứng khoán rơi vào tay “đại gia”

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chỉ có Chứng khoán Sài Gòn (SSI) chiếm hơn 10% (12,35%) thị trường môi giới. Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Chứng khoán Tamron theo sát phía sau, nhưng chỉ đạt 7,73 và 7,5% trong sáu tháng đầu năm nay.

Thị phần cố định vượt 4%, có 2 công ty: (4,98%) và SBS (4,94%). Tổng thị phần của FPTS và BVSC vượt 3%, trong đó FPTS có thị phần nhỉnh hơn (3,55%). 3 vị trí cuối cùng có giá trị môi giới dưới 3%: Chứng khoán Bản Việt (2,84%), Kim Eng (2,82%) và VPBS (2,8%). Nó là công ty đứng đầu về thị phần trong quý 2, nhưng vị trí của 7 và 8 đã được thay đổi. BVSC (Chứng khoán Bảo Nhạc) đứng thứ 8 trong quý II nhưng đứng thứ 7 vào cuối tháng 6, trong khi VCS (Chứng khoán Bản Việt) ngược lại.

Trong 6 tháng, 10 công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực này, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 52,59% thị phần. Hầu hết phần còn lại (khoảng 90% công ty) sẽ có ít hơn 50% thị phần còn lại.

Từ đầu năm đến nay, chỉ có 7 công ty chứng khoán tham gia môi giới trái phiếu. lá phiếu. Xếp thứ nhất là Chứng khoán Habubank, chiếm 41,28%, tiếp theo là SSI (37,3%) và BVSC (12,28%). Ngoại trừ VPBS và FPTS vượt 4%, BSC và GBVS, 4 công ty còn lại chỉ chiếm 0,045-0,053%.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *