FPT hoãn thời hạn chia cổ tức

Cổ đông FPT sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt muộn hơn dự kiến ​​1 tháng. Hình minh họa: Hoàng Hà

Ngày 15/8/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT đã thông qua quyết định điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức sớm bằng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2011. Do đó, dự kiến ​​trong tháng 10/2011, công ty sẽ trả trước cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% / cổ phiếu trong sáu tháng đầu năm (nhận 1.000 đồng / cổ phiếu) thay cho mức 23/9 đã công bố trước đó. Sau đó .

7 tháng đầu năm 2011, doanh thu của Tập đoàn FPT đạt gần 1.3877,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế vượt 13.470 tỷ đồng. Doanh thu của công ty mẹ LNST trong 7 tháng đầu năm đạt gần 800 tỷ đồng.

Theo dự kiến, FPT sẽ đạt mức tăng trưởng 30% trong năm nay. Đây là một trong những lộ trình của nhóm nhằm hiện thực hóa chiến lược dài hạn của OneFPT (2011-2014). Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và Công ty Cổ phần Thương mại FPT là ba công ty thành viên được sắp xếp lại.

Đại hội kết thúc vào cuối tuần này, cổ phiếu FPT giảm từ 1.000 đồng xuống 54.000 đồng. Trong cuộc họp, mã này tương ứng với hơn 65.000 cổ phiếu.

Thanh Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *